• חדר אמבטיה
  • חדר אמצעי
  • חדר ברדי-001
  • חדר שינה
  • מטבח
מפת הנכס